Co je to bonita a jak ji banky zjišťují?

Co je to bonita a jak ji banky zjišťují?

Spořící účet

14.10.2019

Banky při posuzování žádostí o úvěr zjišťují, zda dlužníci budou schopni včas dostát svým závazkům. Zkoumají bonitu žadatelů a na základě jejího zhodnocení se rozhodnou, zda úvěr žadatelům poskytnou a za jakou úrokovou sazbu. Jak banky zjišťují bonitu a lze ji nějakým způsobem ovlivnit?

Co si představit pod pojmem „bonita klienta“?

Bonita klientů je pro banky ukazatelem, jestli budou klienti schopni včas platit splátky ze svého příjmu. Banky se snaží o eliminaci rizika, aby získaly své finanční prostředky zpět a aby se klienti nedostali do dluhové pasti. Z toho důvodu zkoumají předložené potvrzení o příjmech nebo poslední tři výpisy z účtu, z nichž klienti mohou prokázat své příjmy. Šance na schválení úvěru stoupá, pokud mají žadatelé o úvěr pravidelný příjem ze zaměstnání, pracovní smlouvu na dobu neurčitou, pozitivní úvěrový registr a nízké nebo nulové zadlužení.

Jakým způsobem banky zjišťují bonitu klientů?

Banky posuzují bonitu klientů z mnoha hledisek: věku, pohlaví, dosaženého vzdělání, vykonávané profese, rodinného stavu a počtu vyživovaných dětí. Podstatná je pro ně zejména výše příjmů, které by měly trvat po celou dobu splácení úvěru. Pokud mají klienti příjem ze zaměstnání, neměli by být ve zkušební nebo výpovědní době. Banky se rovněž zaměřují na výdaje žadatelů a na jejich úvěrovou historii a aktuální zadluženost v úvěrových registrech. Čím vyšší bonitu klienti prokážou, tím získají nižší úrokovou sazbu a RPSN.

Jak zvýšit svou bonitu?

Zamítla vám banka žádost o úvěr kvůli nízké bonitě? Existuje mnoho možností, jak svou bonitu zvýšit. Velmi efektivním způsobem je přizvat si ručitele nebo spolužadatele. V případě, že máte pracovní smlouvu uzavřenou do konkrétního data, domluvte se se zaměstnavatelem na nové smlouvě s dobou neurčitou. Pomoci může rovněž rodinný stav, neboť banky hodnotí společný příjem manželů. Podmínkou je, aby měli manžel či manželka dobrou splátkovou morálku a dostatečný příjem.


Další články: